Коледж постійно співпрацює з медичними закладами у Німеччині.

В зв’язку з поширенням стосунків з медичними закладами Німеччини з 01.07.2018 року оголошується набір на відділення «Сестринської справи» до спеціалізованих навчальних груп з поглибленим вивченням німецької мови за професійним спрямуванням з метою подальшого працевлаштування у провідних медичних клініках Німеччини.

Умови вступу до ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки»

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ:

— Паспорт громадянина Україна в тому числі у формі картки, що містить безконтактний електронний носій з 14 років.
Відповідно до пункту 2, та пункту 4 статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 5492-17 від 27.09.2017 року)
(допускається свідоцтво про народження лише для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);
— військово-облікові документи;
— документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
— сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:
— копію документа, що посвідчує особу;
— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
— копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
— копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
— чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
— довідка з місця реєстрації (проживання абітурієнта);
— копія картки платника податків;
— медична довідка (ф. № 086-О), видана лікувально-профілактичним закладом за місцем проживання абітурієнта (термін придатності не більше 3-х місяців).
— інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступник пред’являє особисто оригінали документів, але залишає в приймальній комісії тільки копії.

Контакти

Харківське шосе 121/3, м. Київ. 02000

info@medcollege.net.ua