Сучасні
освітні
програми
Колектив
кваліфікованих
викладачів
Насичене
студентське
життя

Наша філософія.

“Я не маю права займатися тим, що мені подобається, але зобов’язаний займатися тим, що корисно для страждаючих людей.”

В.Ф. Войно-Ясенецький
(Святий Лука)

ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки»

ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки» є приватним навчальним закладом І-го рівня акредитації та однією з ланок системи безперервної медичної освіти. Коледж здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, згідно Закону України «Про вищу освіту», положення про вищий навчальний заклад, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, а також Статуту коледжу.

Навчальний заклад засновано у 2012 році. Коледж названий на честь видатного лікаря Валентина Феликсовича Войно-Ясенецького (Святий Лука).
Мета діяльності коледжу — підготовка кваліфікованих молодших медичних спеціалістів, формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самостійного застосування навичок та вмінь, самоосвіти, постійного оновлення знань, швидкої орієнтації в умовах стрімкого розвитку суспільства, а також особистості, якій притаманні такі якості, як високий професійний рівень та загальна культура.

Медичний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями:

Коледж постійно співпрацює з медичними закладами у Німеччині.

В зв’язку з поширенням стосунків з медичними закладами Німеччини з 01.07.2018 року оголошується набір на відділення «Сестринської справи» до спеціалізованих навчальних груп з поглибленим вивченням німецької мови за професійним спрямуванням з метою подальшого працевлаштування у провідних медичних клініках Німеччини.

Приєднуйся до нас!

Умови вступу до коледжу

Навчання та побут

Наші аудиторії
Бібліотека
Гуртожиток
Їдальня

Наше сьогодення

Ми в Facebook

Навчання в коледжі – це не тільки отримання професії, але і соціалізація особистості. Ми вживаємо активні заходи, спрямовані на розвиток у студента професійної компетенції, ініціативності та навички роботи у команді. Працьовитість, комунікабельність, вміння самостійно приймати рішення – це ті необхідні якості, які ми прагнемо виховати.
 
Якщо у Вас є бажання оволодіти затребуваною професією і стати успішним професіоналом – запрошуємо до нашого коледжу!

Контакти

Харківське шосе 121/3, м. Київ. 02000

info@medcollege.net.ua